UJK – ochrona danych osobowych

Zgłaszanie naruszeń

Naruszenia ochrony danych osobowych należy zgłaszać mailowo na adres iod@ujk.edu.pl lub  telefonicznie pod numerami: (041) 349-73-45; 514 764 527

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.